Svimmelhet, krystallsyke og muskelære problemer

Jeg heter Fredrik Kristiansen. Jeg jobbet som webutvikler og laget bla. de to største sosiale nettverkene i Norge Dagbladet Blink og VG Nettby før jeg ble rammet krystallsyken i 2011. Etter jeg ble syk brukte jeg 2,5 år på å bli kvitt den kroniske svimmelheten. Men dessverre hadde krystallsyken ført til betydelige muskelære problemer.

Denne guiden beskriver hvordan du skal diagnostiseres, slik at du kan følge med på at du får rett behandling. Den beskriver også metoder som du kan prøve hjemme. Videre litt om de muskelære problemene. Hvis jeg hadde fått riktig diagnose tidlig, så kunne jeg blitt frisk fra krystallsyken i løpet av uker istedet for etter flere år og unngått årevis med muskelære problemer som jeg fortsatt sliter med.

Jeg er svimmel, hva gjør jeg nå?

Du kan vente inntil et par uker for å se om svimmelheten går over fordi svimmelhet sjelden er tegn på alvorlig sykdom. Men vær klar over at langvarig svimmelhet gjør det mye vanskeligere å gi rett diagnose. Jeg vil anbefale å søke hjelp så tidlig som mulig med svimmelhet fordi det er ofte er ventelister hos de som skal undersøke deg. Mitt råd er å bestille etter et par dager med svimmelhet, og hvis du blir frisk imellomtiden avbestiller du bare timen.

Slik løste jeg nytt krystallsykeanfall i 2017

Jeg våknet opp med et nytt kraftig krystallsykeanfall i august 2017, så kraftig at jeg ikke klarte å stå på beina når jeg først prøvde å reise meg opp. Rommet snurret rundt i høy fart. Jeg forsøkte da først BBQ Roll for Right Horizontal Canal BPPV og ventet så i 15 minutter. Men uten effekt. Jeg forsøkte så Liberatory Semont Maneuver for Left BPPV og ventet i 15 minutter uten effekt. Jeg forsøkte da BBQ Roll for Left Horizontal Canal BPPV og denne ga positiv effekt. Satt så stille med hodet oppreist i 1 time. Så gjorde jeg den siste øvelsen en gang til før anfallet var helt borte.

Hvis du er svimmel og vil prøve selv om noen metoder fungerer, så anbefaler jeg denne rekkefølgen:
Right Epley
Left Epley
BBQ Roll for Right Horizontal Canal BPPV
BBQ Roll for Left Horizontal Canal BPPV
Liberatory Semont Maneuver for Left BPPV
Liberatory Semont Maneuver for Right BPPV

Dra til spesialist med en gang

Metodene som benyttes går i hovedsak ut på å rotere hodet ditt i ulike stillinger. Hvis det er krystallsyke du opplever kan du bli frisk allerede etter en behandling. Dra selv om du er så dårlig at du ikke orker! Det er verd det!

BergenBalanselabratoriet, Helse bergen (Offentlig)
OsloØNH-Lege Karl Nordfalk (Driftsavtale med Helse Sør-Øst)
OsloKlinikk Røa, Øre, nese og halslege, dr. Hannisdal (Privat)
OsloKlinikk for alle Majorstua (Privat)
StavangerKlinikk for alle Sola (Privat)

Det er normalt å være svimmel når man er gammel

Gamle er mer utsatt for å få krystallsyke og er samtidig underrepresentert på klinikkene. Søk hjelp!

Diagnostisering av svimmelhet

Hvilken svimmelhet opplever du?

For å finne ut hvorfor du er svimmel, så er det noen enkle metoder for å lede deg i retning av de mest sannsynlige årsakene. Det første som er viktig å finne ut av er hvordan svimmelheten arter seg. Har du karusellsvimmelhet som gir følelsen av at verden spinner rundt deg eller har du nautisk svimmelhet som føles ut som om du er på en båt?

Nautisk svimmelhet som følge av muskellære problemer

Hvis du har vært svimmel over kort tid og har nautisk svimmelhet, så vil man vurdere om muskellære problemer kan være årsaken.

Hvis du har vært svimmel over lenger tid, så vil krystallsyke kunne gi nautisk svimmelhet over tid som følge av muskelære problemer bygger seg opp. Så en diagnose blir mye vaskeligere å stille når du har vært svimmel lenge. Hvis du har notert hvordan svimmelheten arter seg tidlig, så hjelper det leger til å stille en bedre diagnose senere.

Karusellsvimmelhet som følge av krystallsyken

Hvis du har vært svimmel i kort tid og har karusellsvimmelhet, så vil man vurdere om årsaken er krystallsyke. Det første du kan teste er Right Epley og Left Epley. Det er en enkel og ufarlig behandling for krystallsyke i de vanligste buegangene. Ta en pause på 10 minutter mellom øvelsene. Hvis svimmelheten forsvinner etter en av øvelsene, så vet du hvilen side du har krystaller på og hvilken øvelse du skal bruke.

Virus på balansenerven

I noen tilfeller mistenker man at noen har fått virusutbrudd som påvirker nervene i balanseorganet. Legene utfører da en kalorisk prøve. Ved en slik prøve trigger man balansesystemet ved å spyle øregangen med kaldt og varmt vann, for deretter å se hvordan øynene reagerer. Dersom øynene ikke responderer slik de skal, betyr det at nervene ikke får sendt signalene fra balanseorganet til hjernen.

Tester for krystallsyke

Krystallsyke utløses av å endre hodeposisjon som følge av små krystaller som flytter seg rundt i buegangene. For å teste for krystallsyke legger man hodet ditt i en bestemt posisjon og sjekke for nystagmus. Du vil normalt få et svimmelhetsanfall i posisjonen. Hvis du har noen som hjelper deg, så skal de se om øynene dine får nystagmus. Hvis du gjør det uten hjelp må du lukke øyene og kjenne etter om du får et svimmelhetsanfall. Normalt tester du deg hos en balanseterapaut, fastlege, ØNH-lege, kiropraktor eller fysioterapaut.

The Dix Hallpike test for BPPV
Supine roll test

Den syke siden er den som ligger ned når du får mest nystagmus eller opplever mest svimmelhet ved øvelsene. Hvilken kanal du har krystaller i virker å være vanskelig å anslå med sikkerhet, men man prøver å anslå dette ut i fra hvilken vei øynene beveger på seg. Spesielt hvis du har krystaller i flere kanaler, så er det vanskelig å anslå. Mer informasjon.

Fastlegen

Fastlegen er normalt den første legen du snakker med for å få behandling, men du kan like godt dra til til en ØNH-lege med en gang. Fastlegen burde sjekke at det ikke er noe rusk i ørene dine. Det neste fastlegen burde gjøre er å utføre Dix Hallpike test mens han ser etter nystagmus. Nystagmus er at øynene dine får ufrivillige øyebevegelser. Hvis fastlegen ser nystagmus diagnostiseres du med krystallsyken, men krystallsyken kan ikke utlukkes ved manglende nystagmus. Fastlegen vil sannsynligvis også kontrollere muskler, men det finnes ingen sikker diagnosemetodikk for å fastslå svimmelhet som følge av muskelære problemer. Hvis dere ikke finner noen klar årsak skal du i de fleste tilfelles henvises videre til en Øre, nese og halslege(ØNH-lege).

Øre, nese og halslege

Det er ØNH-leger som jobber med balansesystemet. De vil sjekke at de ikke ser noe galt i ørene dine. De vil teste hørselen din. De vil stille deg flere spørsmål for å prøve å stille en diagnose. Hvis du har karusellsvimmelhet så skal de teste deg med videobriller for å se om du har krystallsyken. Hvis de ikke har videobriller, så er det viktig å komme til noen som har dette hvis legen ikke finner en klar årsak.

Krystallsyke

Hvis du får påvist krystallsyke, så er dette krystaller i det indre øret som har løsnet. For at kroppen din skal vite hvordan du beveger deg rundt, så har du flere små hår i den indre øret med krystaller i enden. I det indre øret er det en veske som beveger seg frem og tilbake som passerer disse hårene slik at hjernen din får tilbakemeldinger om du er i fart, om du faller, om du går osv. Hvis krystallene løsner fra håret og går ut i en buegang, så vil du kjenne svimmelhet fordi signalene du får blir feil i forhold til hvordan du beveger deg.

Du har 3 bueganger på hver side av hodet altså totalt 6. Det indre øret ligger innenfor øret. For å teste for krystallsyke legger de hodet ditt i en bestemt vinkel. Hvis de ikke bruker videobriller er det høy risiko for at de ikke ser nystagmus hos deg. Hvis du skal testes uten briller er det viktig at du prøver å være avslappet i blikket og ikke fokuserer veldig på noe. Med videobriller blir det mørkt slik at du ikke får noen holdepunkter og det er grunnen til at videobriller fungerer mye bedre. Selv med videobriller er det noen som ikke får nystagmus selv om de har krystallsyken, så det er fortsatt ikke mulig å utlukke krystallsyke 100%. Her er en oversikt over forskningsartikler som viser at du kan ha krystallsyke selv ved manglende nystagmus.

Det er enkelt å behandle krystallsyke, tidlig

Den gode nyheten er at krystallsyken er en veldig enkel sykdom å fikse i de fleste tilfeller. Det er beregnet at 75 000 nordmenn får sykdommen hvert år og i de fleste tilfeller kommer krystallene på plass av seg selv. Metodene for å hjelpe de på plass er ufarlige og innebærer bare du roterer hodet etter et bestemt mønster.

Den som gir deg diagnosen krystallsyken vil også fortelle deg hvilke øvelser du skal bruke. Det er ulike øvelser for ulike bueganger. Det er viktig at du lærer øvelsene selv fordi det holder ikke å ta øvelsene et par ganger i måneden. Dessuten trenger du øvelsene senere siden det er vanlig å få tilbakefall. Min erfaring er at du bør ta de 2-6 ganger om dagen med minst 1 time pause imellom.

Etter du har fått vite hvilken øvelse du skal bruke, så er det bra å søke de opp på youtube slik at du ser om du gjør alt rett.
Right Epley
Left Epley
BBQ Roll for Right Horizontal Canal BPPV
BBQ Roll for Left Horizontal Canal BPPV
Liberatory Semont Maneuver for Left BPPV
Liberatory Semont Maneuver for Right BPPV
Liberatory Left Anterior Canal
Liberatory Right Anterior Canal
Half Somersault BPPV Treatment for Vertigo

Etter du har gjort en øvelse er det noen som mener at man skal sitte stille med hodet opp i opptil 1 time slik at krystallene ikke roter seg tilbake igjen. Jeg gjorde dette, men kan ikke bekrefte om det var nødvendig. Altså bare se på tv eller sitte forran pcen og unngå å ta ut av oppvaskmaskinen første timen.

Mine behandlere klarte bare å se at jeg hadde krystaller i en buegang. Ut i fra de resultatene jeg fikk fra de ulike øvelsene, så er jeg overbevist om at jeg hadde krystaller i 2 bueganger og jeg mistenker at jeg hadde i alle 3. Jeg testet heldigvis de andre øvelsene innimellom bare for å se om de ga noen resultater.

Hvordan vet jeg om lyktes med øvelsen?

De beste tegnene på at du har lyktes med en øvelse er om du får svimmelhetsanfall mens du gjør øvelsen og svimmelheten er redusert etter øvelsen. For de som har vært svimle lenge vil det nok i fleste tilfeller være vanskelig å merke store endringer fra gang til gang. Samtidig kan manglende svimmelhet ved øvelsene også være tegn på cupulolithiasis, at krystallene har festet seg i buegangen.

Slik ble jeg kvitt krystallsyken etter langvarig svimmelhet

Hvis du går med krystallsyken over lang tid slik som meg oppstår det en fare ved at krystallene fester seg i kanalene. Dette kalles cupulolithiasis. Teorien er at de fester seg i veggen og jeg antar at de forstyrrer vesken som skal bevege på seg. Når krystallene har festet seg vil du oppleve krystallsyken annerledes enn de anfallene du hadde i starten. I tillegg vil et være vanskelig å lykkes med øvelsene siden du ikke klarer å flytte på krystallene.

Metoden jeg fant brukte vibrasjon for å løse krystallene. Det er flere som er bekymret for at øvelser med vibrasjon skal løsne flere krystaller og skape større problemer. Metoden er ganske lik vibrasjonen du opplever når du borrer hos tannlegen med det groveste borret, så bekymringen er muligens litt overdrevet. Men samtidig mistenker flere at tannlegene utløser mange krystallsykeanfall. Dette er en øvelse som du kan vurdere om andre løsninger ikke har fungert.

Mine symptomer når krystallene satt fast

• Svimmel hele døgnet i alle hodeposisjoner
• Svak økt svimmelhet ved øvelsene, men langt fra slik det var når krystallsyken oppstod
• Ingen bedring etter øvelsene
• Krusellsvimmelhet
• Balanseterapaut så nystagmus hos meg med videobriller
• Fastlege og kiropraktor så ikke nystagmus hos meg uten videobriller

Mine symptomer når krystallene var løse

• Plutselige karusell-svimmelhetsanfall i bestemte hodeposisjoner
• Krusellsvimmelhet
• Kraftig svimmelhet ved øvelsene
• Bedring etter øvelsene når jeg gjorde riktig øvelse

Litt igjen

Etter jeg hadde fått løs mesteparten kjente jeg at det var litt igjen. Jeg hadde lest et tips på internett hvor de hadde kjørt sinnsykt mye bil. Jeg antar det er ristingen igjen som til slutt løsner krystallene. Jeg kjørte så mye jeg orket de neste 2-3 ukene og til slutt slapp de siste og jeg fikk de på plass med en øvelse. Jeg tror jeg kjørte 2-3000 km.

Slik ble jeg svimmel

Jeg gikk med kraftig karusellsvimmelhet i ett år før jeg ble diagnotisert med krystallsyken. Svimmelheten startet med anfall men var etter 1-2 måneder til stede hele døgnet. I tillegg ble jeg etterhvert veldig ør som tok helt overhånd i hodet desto lenger tid det gikk. Dette var muskelæreproblemer som bygget seg opp.

Etter jeg kom meg til behandling, så rapporterte jeg at jeg følte en forsiktig bedring hele veien. Etter å ha gått til behandling i ett år tok jeg et oppgjør med meg selv. Hvordan kan jeg være så svimmel fortsatt når jeg hele tiden føler at jeg blir bedre? Har jeg fått feil diagnose? Jeg leste meg opp på nettet. Det første jeg fant var at når man går svimmel, så tilvenner kroppen seg svimmelheten og du vil føle en slags bedre hele veien. Så stilte jeg diagnosen av meg selv på nytt og kom frem til samme årsak som min ØNH-lege, krystallsyken. Men det var en viktig forskjell, det var at jeg også konkluderte med at krystallene hadde festet seg i en eller flere av buegangene. Det gjorde at jeg kunne søke opp metoder for krystallsyke hvor krystallene hadde festet seg. Jeg fant flere ulike teknikker som å hoppe, stupe kråke, kjøre lange strekk og rotere rundt i et basseng. Jeg vil tro at flere kan få resultater fra disse metodene, men jeg fikk det ikke til.

Øvelsen

Men så kom jeg over en metode som het A cupulolith repositioning maneuver in the treatment of horizontal canal cupulolithiasis. Metoden består av å bruke en vibrator på det harde området bak øret for å prøve å riste løs krystaller mens du ligger i en bestemt posisjon. Du ser øvelsen tegningen på høyre side.

Siden jeg var klar over at flere var bekyrmet for vibrasjon i behandlingen, så kjøpte jeg en vibrator med justerbar styrke og bestemte at jeg kun skulle gjøre øvelsen kun 1 gang per dag. Jeg startet med den laveste styrken og økte med ett nivå per dag. Jeg brukte siden av vibratoren, ikke tuppen. Jeg behandlet siden hvor jeg fikk påvist krystallsyke, men noen mener at når du har cupulolithiasis så er det motsatt side som vanligvis er dårlig.

Etter noen dager fikk jeg et kraftig svimmelhetsanfall tilsvarende det jeg fikk da krystallsyken oppsto. Jeg gikk da over til øvelsene jeg hadde fått for krystallsyken inntil jeg ikke lenger kjente svimmelhetsanfall når jeg tok øvelsene. Øvelsene tok jeg 2-6 ganger per dag med minst 1 time pause i mellom. Når jeg ikke lenger kjente noen svimmelhetsanfall gikk jeg over til vibrasjonsøvelsene igjen til jeg kjente at jeg fikk anfall igjen. Jeg kunne øvelser for alle buegangene og hvis jeg ikke følte redusert svimmelhet etter 3-4 øvelser, så testet jeg en øvelse for en annen buegang for å se om det ga noen resultater. Svimmelhetanfallene ble svakere og svakere for hver gang. Jeg ble alltid kvitt krystallene i buegangene med øvelsene i løpet av kun 1-3 dager. Men det kunne gå mange dager før vibrasjonsøvelsene ga resultater og tiden økte desto flere jeg hadde løsnet.

Hvor lang tid tok det?

Totalt brukte jeg ca. 3 måneder for å bli kvitt krystallsyken med metoden. Hovedelen av svimmelheten forsvant i løpet av 1,5 måned hvor de beste resultatene var i starten. Den siste delen virket veldig vanskelig å få med, men jeg ble til slutt kvitt karusellsvimmelheten. Hatt 2-3 tilbakefall med karusellsvimmelhet, men de har jeg løst raskt med øvelser i løpet av noen timer.

Artikkelen som beskriver metoden viser til betydelig raskere resultater enn meg, men jeg mistenker at nøkkelen er å treffe med vibrasjonsstyrken og frekvens. Jeg hadde ingen mulighet til å styre frekvens og var litt vel forsiktig i starten.

Konsekvenser av langvarig svimmelhet

Etter langvarig svimmelhet, så kan du ha fått betydelig muskelære problemer. Dette kan bla. gjøre deg veldig ør og gi smerter i hode, kjeve, nakke, rygg og bryst. De muskelære problemene kan også gi deg nautisk svimmelhet. Har du gått lenge med svimmelhet kan det lang tid å få dette på plass med behandling.

Muskelære problemer etter krystallsykeMine symptomer på muskelære problemer

• Ekstremt ør, umulig å tenke klart
• Kramper i muskler
• Dotter i øret
• Hodepine
• Nautisk svimmelhet
• Smerter i muskler bryst, rygg, skuldre, nakke, hals, hode og kjeve.

Jeg vil tro at de fleste kjenner muskelære problemer underveis mens de har krystallsyken, mens jeg forstod ikke at jeg hadde det før etter. Da jeg ble kvitt krystallsyken fungerte jeg overhodet ikke, men svimmelheten var borte. Jeg vil påstå at ca. 60% ubehaget var igjen. Det største problemet i starten var at jeg var ekstremt ør og ofte hodepine. Jeg var så ør at jeg ikke klarte å tenkte klart. Det eneste jeg merket av muskelære problemer var litt smerter i brystet. Jeg ventet først 3 måneder på at det skulle gå bort, men problemene ble større.

Jeg begynte å se klare tegn til at jeg hadde muskelære problemer etter krystallsyken, så jeg gikk til fysioterapaut, kiropraktor og manuellterapaut. Jeg fikk øvelser og ble anbefalt å starte å trene. Ingen ting fungerte i særlig grad. I samme periode økte andre symptomer som hodepine, muskelære smerter i kjeve, hode, nakke, hals, overkropp. Jeg begynte å bli klar over at jeg hadde gått veldig anspent mens jeg hadde krystallsyken og nå begynte jeg å slappe av i musklene. Men musklene hadde bygget seg opp kraftig, så musklene klarte ikke slappe av og gå tilbake til vanlig posisjon. For meg var problemet at ingen behandlere forstod hvor de største problemene satt. De største problemene jeg hadde var i masseter og musklene som går bak bak øret nedover nakken, men jeg hadde fått problemer fra overkroppen og helt opp i hodet i alle tenkelige muskler.

Jeg har kommet langt i behandlingen, men er fortsatt ikke mål. Jeg er kvitt ørheten som ga det største problemet og jeg er nesten kvitt krampene, men musklene er fortsatt stive og gir smerter. Jeg brukte 1,5 år på å bli kvitt ørheten, men hvis jeg hadde forstått hvilke muskler som var problemet fra starten, så kunne jeg trukket fra 9 måneders behandlingstid. Underveis har jeg hatt mange rare symptomer. Jeg har vært nautisk svimmel i perioder opptil 1 uke, jeg har fått kraftige nautiske svimmelhetsanfall i noen sekunder, jeg har fått svime av følelse når musklene i nakken kommer i klem, muskelsmerter og kraftige kramper i en muskel over flere måneder. Under har jeg listet opp musklene jeg har behandlet og litt om hvordan. Jeg har brukt behandlere i hovedsak for å lokalisere hvor problemene er og jobbet med musklene hjemme.

Slik fungerer muskler

En muskel har ingen forståelse for hvilken posisjon som er den riktige. Selv om du kjenner at en muskel er stram, så vet ikke muskelen at den står feil. Hvis du har strammet en muskel over tid vil den bygge seg opp til å bli mye sterkere og stram. Du opplever dette som muskelsmerter eller ved at musklen drar om omliggende områder. Det er flere metoder for å manipulere en muskel. Hvis man lykkes med å få tak i muskelen på begge sider, så kan du klype muskelen i 30 sekunder. Du vil kjenne at den slipper litt opp, nesten som om den smelter bort hvis du får det til. En annen metode er å presse direkte ned mot muskelen i 30 sekunder og slippe opp.

Det kan ta litt tid å lære seg muskler og hvordan de fungerer. Jeg følte jeg fikk god forståelse for de i løpet av et par måneder.

Test dette først

Hvis jeg nå hadde vært der hvor jeg var da jeg startet å behandle musklene, så ville jeg startet slik. Ta en tennisball, legg den i hånda og legg hånda ned mot puta og legg øret mot tennisballen, så tar du og flytter hodet/hånda slik at ballen treffer litt ulike steder og så kan du se om du treffer noen ømme muskler. Det samme kan du gjøre mot kinnet(massetermuskelen) og bak i nakken. Prøv 1-2 ganger i døgnet i et par uker, så ser du jo raskt om det påvirker formen. Hvis du finner noen ømme punkter holder du ballen stille og slipper etter ca. 30 sekunder.

Hardest rammede muskler

Masseter
Sternocleidomastoid
• Muskelknuter som ligger rundt øret, fra øreinngangen og bakover.

Tunga

Sjekk er hvor tunga di ligger i munnen. Mange presser den oppover i ganen for å holde balansen. Tungen skal ligge avslappet nede i munnen. Dette kan du venne deg av med over noen uker hvis du er oppmerksom på det.

Kinn

Masser rundt kinnbeinet og se om du finner stive muskler. Jeg har fått gode resultater av å løsne muskler på og litt under kinnbeinet, jeg masserer nedenfra og opp.

Skuldre

Prøv å slapp av i skuldrene. Hvis du klarer å slippe de litt ned vet du at du går anspent med høye skuldre. Musklene i skuldre er lett tilgjengelig og det finnes mange metoder som du kan finne på youtube. En god øvelse er å rotere skulderene 10 ganger fremover og 10 ganger bakover.

Rygg

Jeg har to gode triks for å massere musklene i ryggen. Den ene er at du står mot kanten på en vegg og presser deg mot rygger slik at musklene ligger i punktet mot veggen. Det andre trikset er å ta en tennisball hvor du legger deg på gulvet og lar tennisballen ligge mot musklene. Rull tennisballene rundt inntil du treffer et vondt punkt og ligg i 30 sekunder.

Kjeve

For å holde balansen så presser mange kjeven sammen. Det første som man kan sjekke er om masseter er i orden. Det kan også være lurt å la seg sjekke hos manuellterapaut med kjeve som spesialfelt. De fleste fysioterapauter, kiropraktoere og manuellterapauter kan for lite om kjeve. Det er viktig å finne noen som har spesialisert seg på kjeve fordi det er viktig at manpulasjonen av muskelene skjer med rett teknikk for å unngå skade. Du kan også prøve øvelsesprogram for kjeveledd som Helse Bergen har lagt ut.

En ting du kan sjekke hjemme er å gape sakte forran et speil. Hvis kjeven sklir litt til en av sidene når du gaper, så er er det sannsynligvis noe som ikke er helt som det skal. Men hvis du har like store problemer på begge sider vil du ikke se utslag her.

Nakke

Dyktige fysioterapauter, kiropraktoere og manuellterapauter kan kjenne om du har store muskelære problemer i nakken. Det er lett å massere selv også. Legg deg bakover og ta fingerne bak nakken og kjenn litt rundt. Hvis du finner harde områder som er harde, så kan du presse fingeren mot området. Om det slipper litt opp innen 30 sekunder så er det en muskel. youtube.

Muskelen jeg har slitt mest med heter Sternocleidomastoid. Her ser du hvordan man kan massere den.

Hals

På halsen har du muskler du ofte få tak i ved å klype på de. Snu hode til en side og finn muskelen på motsatt side som da står litt ut.

Slik ble jeg syk

Jeg fikk krystallsyken i 2011. Det startet med flere kraftig anfall av svimmelhet som gikk over i konstant svimmelhet i løpet av noen uker. Min fastlege trodde at jeg hadde muskelære problemer og jeg ble sendt behandling for dette istedetfor behandling av krystallsyken. Etter 1 år med behandling sendte min fastlege meg videre til Øre, nese og halslege(ØNH-lege) som konstanterte krystallsyken. Jeg gikk ett år til behandling hos klinikk for alle på Majorstua og utførte øvelser hjemme flere ganger hver dag. Jeg kom først i mål etter jeg leste om en ny metode på nettet som jeg utførte på egenhånd.

Balanseøvelser og nystagmus

Når du har krystallsyke så anbefaler noen å bruke balanseøvelser for å tilvenne balansesystemet normalen igjen. En metode er å gå mot en punkt mens du tar hodet mot høyre og venstre eller opp og ned mens du går mot punktet. En annen metode er Brandt-daroff habituation exercise. Hvis du bruker disse mens du er svimmel vil nystagmus reduseres. Det samme gjelder om du går mye tur i skog og mark. Hvis du bruker disse øvelsene, så er viktig å være flinkere til å fortelle hvor svimmel du føler deg siden videobrillene blir mer unøyaktige. Jeg klarte å fjerne all nystagmus i en periode med den første øvelsen en periode selv om jeg var like svimmel. Da brukte jeg den flere ganger hver dag.

Etter jeg ble kvitt krystallsyken var det ikke nødvendig for meg å bruke disse øvelsene. Jeg mistenker at hovedgrunnen til at man tror øvelsene hjelper, er at de løser opp stive muskler. De skaper bevegelse i de samme muskelene som jeg fikk mest problemer med.

Spesialister på utredning av svimmelhet

BergenBalanselabratoriet, Helse bergen (Offentlig)
OsloØNH-Lege Karl Nordfalk (Driftsavtale med Helse Sør-Øst)
OsloKlinikk Røa, Øre, nese og halslege, dr. Hannisdal (Privat)
OsloKlinikk for alle Majorstua (Privat)
StavangerKlinikk for alle Sola (Privat)
Jeg legger gjerne til flere. Send meg en mail.

Fysioterapauter og manuellterapauter

OsloTrude Degen, Bekkestua Osteopati, spesielt god på å diagnostisere muskelære problemer i hele kroppen
Oslo Elisabeth Julsvold, Hans & Olaf fysioterapi, manuellterapaut som er spesialist på muskelære problemer i kjeveområdet
Oslo Fysioterapeut Fredrik Pettersen, Den gode rygg, utredning og behandling av krystallsyke
Jeg legger gjerne til flere. Send meg en mail.

Verktøy

aVOR Ipad/Iphone app - Viser hvordan det indre øret ligger når du roterer hodet

Innspill?

Send meg gjerne innspill. Hvis du ser at jeg tar feil eller du har noe å tilføye, så si i fra! Det jeg har lært om krystallsyken var mens jeg var veldig svimmel. Det er høy sannsynlighet for at jeg kan ha bommet på en eller flere ting.

Send meg en mail